Startlister

Merk: Det er startlag og starttider på disse filene som gjelder -  ikke
det som ligger på skytteradmin.


Magnum 1 og 2


Spesialpistol og spesialrevolver


Militær


Revolver


Fin


Grov