NM Feltpistol 2023

Åres skytesenter, Larvik, 10. juli til 15. juli

Takk for i år til alle deltagere på årets NM!

Resultater er ute.

Åres skytesenter, Larvik, 10. juli til 15. juli


Magnum 1 og 2 - 10 juli

Spesialpistol / spesialrevolver - 11 juli

Militærpistol - 12 juli

Revolver - 13 juli

Finpistol - 14 juli

Grovpistol - 15 juli


Fellesreglementet 2023

Nasjonale pistolregler – feltpistol og T96


Røyking er kun tillatt på anvist plass!